Film na podsumowanie 


Strona Erasmus+ National Heritage for our common Heritage - link do strony https://sites.google.com/opinnet.fi/erasmus-national-heritage

31 maja odbyło się uroczyste podsumowanie projektu Erasmus+ (2019-2022). Na podsumowaniu były obecne władze gminy, dyrekcja szkoły, nauczyciele zaangażowani w realizację projektu oraz młodzież uczestnicząca w wyjazdach do szkół partnerskich z Portugalii, Finlandii, Włoch, Grecji i Słowacji. Uczniowie podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w różnych krajach, zostały zaprezentowane efekty końcowe wypracowane w czasie trwania projektu. Koordynatorem wszystkich działań była pani Agata Jachtoma, która na realizację projektu pozyskała kwotę 30 tys. euro. Projekt w całości finansowany był ze środków UE.
          

W sobotę 30 kwietnia wróciła do Polski grupa 2 nauczycieli i 4 uczniów, którzy brali udział w ostatniej już wizycie w ramach projektu Erasmus+ w Portugalii w miejscowości Vidigueira. Vidigueira to miejscowość położona w regionie Alentejo, licząca ok 5 tys. mieszkańców i należąca do Vasco da Gamy – wielkiego odkrywcy i żeglarza. Szkoła składa się z 4 budynków rozmieszczonych na terenie miejscowości, do których uczęszczają odpowiednio klasy 1-3, 4-6 oraz 7-9. Uczniowie podczas pobytu gościli w portugalskich rodzinach, poznając tamtejsze zwyczaje i obyczaje jak również region Alentejo, który słynie z uprawy winogron. Grupa Erasmusa brała udział w warsztatach projektowych oraz w wycieczkach do takich miejsc jak Evora, Beja, Monsaraz oraz Mertola. Uczniowie mieli również możliwość zwiedzenia stolicy Portugalii - Lizbony. Spotkanie w Portugalii było podsumowaniem projektu „National heritage for our common European heritage” (Dziedzictwo narodowe dla naszego wspólnego dziedzictwa europejskiego), który jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest pani Agata Jachtoma.
    

W dniach 13-18 marca grupa Erasmusa uczestniczyła w 5-dniowej wizycie we włoskiej szkole w San Marcello, która znajduje się na terenie Toskanii. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły poznali zabytkowe miasta: Pistoię, Florencję - jako dziedzictwo wpisane na światową listę UNESCO, uczestniczyli w warsztatach szkolnych, podczas których prezentowali tradycje i zwyczaje związane z wiosennymi miesiącami, poznawali florę i faunę terenów Toskanii oraz inne atrakcje należące do lokalnego dziedzictwa – przeszli ścieżką węgla (Ecomuseo della Montagna Pistoiese). W czasie wizyty odbyło się również spotkanie z burmistrzem miasta, który w swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił ogromnej roli międzynarodowej współpracy młodzieży, wymianie doświadczeń oraz działaniom na rzecz pokoju w Europie. Projekt „National heritage for our common European heritage” (Dziedzictwo narodowe dla naszego wspólnego dziedzictwa europejskiego) jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Jego koordynatorem jest pani Agata Jachtoma.
        

W dniach 23-25 listopada ośmiu uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięło udział w wirtualnej wizycie w Grecji w ramach programu Erasmus+. Nasze kraje partnerskie to Finlandia, Portugalia, Włochy, Słowacja i Grecja. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji na wcześniej ustalone między krajami partnerskimi tematy. Ponadto uczniowie brali udział w quizach i dyskusjach dotyczących integracji społecznej osób niepełnosprawnych, listopadowych tradycji oraz zawodów, które kiedyś były popularne w  Grecji, a także na temat zmieniającego się rynku pracy w wyżej wymienionych krajach. Mimo tego, że wizyta ta odbywała się tylko wirtualnie, była ciekawym doświadczeniem dla naszych uczniów. Nasi uczniowie wykazali się wspaniałymi umiejętnościami językowymi i technicznymi.

Przed feriami grupa uczniów z klas ósmych uczestniczyła w wirtualnej wizycie w ramach programu Erasmus +. Gospodarzem spotkania była szkoła słowacka. Nauczyciele i uczniowie ze szkoły partnerskiej przekazali nam ciekawe informacje związane z ich krajem, miejscowością i szkołą.  Ósmoklasiści mogli wykazać się  umiejętności językowymi i komputerowymi.

         

Fińska szkoła to jedna z najlepszych na świecie. Dlaczego tak jest? Mogli się o tym przekonać nasi nauczyciele i dwie uczennice, którzy w dniach 10-15 października 2021 r. brali udział w wizycie partnerskiej w Kauhajoki w Finlandii w ramach programu Erasmus+. Szkoła fińska największy nacisk kładzie na umiejętności a nie wiedzę. Uczniowie międzyoddziałowo biorą udział w kilkudziesięciu kursach, mają do wyboru 75 kursów, z czego 25 jest obowiązkowych, np. łowiectwo, gotowanie, granie; później zdają z tego egzamin. Priorytetem jest bezpieczeństwo i wygoda (wszyscy chodzą w skarpetkach, dlatego jest niezwykle czysto). Bardzo ważne są wartości, na których opiera się system edukacji: 1) niektórzy potrzebują więcej, żeby dać z siebie więcej; 2) tylko bezpieczny uczeń może się dużo nauczyć; 3) każdy człowiek jest wartościowy i wyjątkowy; 4) razem osiągniemy cel pod warunkiem, że jest on celem wszystkich.  Pracownie są tak wyposażone, że można tylko pozazdrościć. Dobre wzorce już mamy, oby ciągłe zmiany w naszym systemie oświatowym, przyniosły kiedyś takie same efekty jak w Finlandii. Koordynatorem projektu jest pani Agata Jachtoma, ogólna wartość projektu to 30 tys. EUR.
Projekt „National heritage for our common European heritage” (Dziedzictwo narodowe dla naszego wspólnego dziedzictwa europejskiego)  jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej.