Uczniowie i nauczyciele podczas spotkania

W dniach 23-25 listopada ośmiu uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięło udział w wirtualnej wizycie w Grecji w ramach programu Erasmus+. Nasze kraje partnerskie to Finlandia, Portugalia, Włochy, Słowacja i Grecja. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji na wcześniej ustalone między krajami partnerskimi tematy. Ponadto uczniowie brali udział w quizach i dyskusjach dotyczących integracji społecznej osób niepełnosprawnych, listopadowych tradycji oraz zawodów, które kiedyś były popularne w  Grecji, a także na temat zmieniającego się rynku pracy w wyżej wymienionych krajach. Mimo tego, że wizyta ta odbywała się tylko wirtualnie, była ciekawym doświadczeniem dla naszych uczniów. Nasi uczniowie wykazali się wspaniałymi umiejętnościami językowymi i technicznymi.