Fińska szkoła to jedna z najlepszych na świecie. Dlaczego tak jest? Mogli się o tym przekonać nasi nauczyciele i dwie uczennice, którzy w dniach 10-15 października 2021 r. brali udział w wizycie partnerskiej w Kauhajoki w Finlandii w ramach programu Erasmus+. Szkoła fińska największy nacisk kładzie na umiejętności a nie wiedzę. Uczniowie międzyoddziałowo biorą udział w kilkudziesięciu kursach, mają do wyboru 75 kursów, z czego 25 jest obowiązkowych, np. łowiectwo, gotowanie, granie; później zdają z tego egzamin. Priorytetem jest bezpieczeństwo i wygoda (wszyscy chodzą w skarpetkach, dlatego jest niezwykle czysto). Bardzo ważne są wartości, na których opiera się system edukacji: 1) niektórzy potrzebują więcej, żeby dać z siebie więcej; 2) tylko bezpieczny uczeń może się dużo nauczyć; 3) każdy człowiek jest wartościowy i wyjątkowy; 4) razem osiągniemy cel pod warunkiem, że jest on celem wszystkich.  Pracownie są tak wyposażone, że można tylko pozazdrościć. Dobre wzorce już mamy, oby ciągłe zmiany w naszym systemie oświatowym, przyniosły kiedyś takie same efekty jak w Finlandii. Koordynatorem projektu jest pani Agata Jachtoma, ogólna wartość projektu to 30 tys. EUR.
Projekt „National heritage for our common European heritage” (Dziedzictwo narodowe dla naszego wspólnego dziedzictwa europejskiego)  jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej.