Płatności za obiady 
Odpłatność za obiady w miesiącu listopadzie wynosi 76 zł.

1.   ZGŁOSZENIA PRZYJMUJE :  INTENDENT   POD  NR  TEL.  32/4550028  WEW. 30  LUB  22
intendent TEL. 
725 997 304
(Z  SIEDZIBĄ  W BUDYNKU GIMNAZJUM)


 2. NALEŻNOŚĆ  MOŻNA  WPŁACAĆ
U  INTENDENTKI W BUDYNKU GIMNAZJUM CODZIENNIE OD 7.00  DO  14.30  ( PRACOWNIA TECHNICZNA  NR 4)  lub w świetlicy szkolnej budynek gimnazjum   (sala110).
NALEŻNOŚCI  MOŻNA  REGULOWAĆ OSOBIŚCIE  LUB  W  FORMIE  PRZELEWU   NA  KONTO   
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 W  MARKLOWICACH  
83 1050 1344 100000 2426610842
 ZA  OBIADY PŁACIMY DO  15 KAŻDEGO MIESIĄCA


PROSIMY O ZGŁASZANIE  NIEOBECNOŚCI  UCZNIA   W SZKOLE ( DZIEŃ WCZEŚNIEJ LUB RANO DO 8.00)  U  INTENDENTKI  LUB   W ŚWIETLICY  BUDYNEK GIMNAZJUM ( Tel.32/4550028 wew.30 lub 22). TYLKO POD TYM WARUNKIEM  DOKONYWANE  BĘDĄ ZWROTY  ZA OBIADY. WSZELKIE INFORMACJE I UWAGI PROSIMY ZGŁASZAĆ  DO  KIEROWNIKA  ŚWIETLICY  -

(SALA  110  BUDYNEK GIMNAZJUM, Tel. 32/4550028 wew. 22)