Funkcja

Nazwisko i imię

Przewodniczący

Wojaczek Ramona

Zastępca

Martyna Haracz-Rduch

Skarbnik

Agnieszka Grzonka

Sekretarz

Jolanta Marcisz - Bernais

Skład komisji rewizyjnej: 

  • Patrycja Mendzik
  • Elwira Kurowska
  • Dariusz Kądziela

Skład Rady Rodziców 2021/2022