Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 15 września 2022r. odbyły się demokratyczne wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego SP-1 w Marklowicach. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Kandydaci przygotowali przemówienia, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na wybranego kandydata na specjalnie przygotowanych kartkach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

Reprezentantami  SU na rok szkolny 2022/2023 zostali:
PrzewodniczącaAleksandra Chrószcz z klasy 8a
ZastępcaMaria Konieczny z klas 8a
Sekretarz Hanna Oskwarek i Karolina Stronczek z klasy 8a
SkarbnikMaksymilian Kądziela z klasy 8d
Rzecznik Praw UczniaPatryk Majtyka z klasy 8b
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Bożena Szlufik.
Nauczyciele do współpracy: Anita Górecka i Justyna Magnor.
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy.