9 czerwca 2017 r. odbyła się olimpiada lekkoatletyczna w Stonavie jako IX działanie realizowanego projektu „Wspólnie poznajemy świat”. Wzięło w niej udział 135 osób, w tym 50 uczestników z Marklowic. Rywalizacja odbywała się w kilku dyscyplinach: skok w dal, pchnięcie kulą, rzut piłką palantową, biegi krótko i długo dystansowe. Oddzielnie rywalizowała grupa młodsza i starsza, chłopcy i dziewczyny. Ostatecznie na podium stawali uczniowie Gimnazjum i ZS w Stonavie zdobywając wiele medali i dyplomów. Po zakończeniu zawodów na sali sportowej odbyło się wręczenie medali i dyplomów z udziałem wójta gminy Marklowice, starosty Stonavy i dyrektorów szkół. W tym dniu odbyło się również uroczyste podsumowanie całego projektu.

23 maja 2017 r. odbyło się działanie VIII projektu. W amfiteatrze zoo w Ostravie nastąpiło uroczyste otwarcie działania przez obu dyrektorów szkół, podanie informacji organizacyjnych oraz informacji o zasadach finansowania projektu. Uczniowie mieli okazję przekonać się, że świat przyrodniczy jest bardzo ciekawy, że jest wiele miejsc, które są interesującą alternatywą dla bezowocnego siedzenia przed komputerami. Była to również dobra okazja do integracji i nauki przez zabawę. Wszyscy uczestniczyli w prelekcji w instytucie edukacyjnym na terenie zoo. Uczniowie otrzymali karty pracy dotyczące różnych gatunków zwierząt, które wypełniali podczas zwiedzania, po zakończeniu pobyty w zoo karty zostały zebrane i ocenione przez nauczycieli biologii. W działaniu wzięło udział 250 osób: 100 z Czech i 150 z Marklowic.

4 maja 2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w działaniu VII projektu „Wspólnie poznajemy świat”. Był to Bieg Przyjaźni w Stonavie. O godz. 14.00 rozpoczął się bieg dla różnych kategorii wiekowych na różnych dystansach, oddzielnie dla dziewczyn i chłopców. W biegach startowali uczniowie czescy ze Stonavy, Albrechtic, Horni Sucha, Terlicka oraz uczniowie polscy z Marklowic. Po zakończeniu biegów w sali sportowej odbyło się uroczyste zakończenie: uczniowie stawali na podium, wręczono im medale i dyplomy, nagradzane były pierwsze trzy miejsca. Nie mieliśmy się czego wstydzić, wielokrotnie zaznaczyliśmy swoją obecność. W trakcie działania była obecna telewizja Stonava.

12 stycznia 2017 r. nasi uczniowie wzięli udział w działaniu VI projektu. Odbyła się wycieczka do Planetarium w Ostravie. Uczniowie brali udział w seansie astronomicznym „Z Ziemi do wszechświata”. Później cała polsko-czeska grupa została podzielona i uczniowie:
a) zwiedzali ekspozycje oraz eksperymenty przyrodniczo-astronomiczne: Światło, Orbita, Planety, Do wnętrza Ziemi, Gwiazdy. Uczniowie wypełniali karty pracy, które później były sprawdzane i omawiane;
b) brali udział w seansie filmu 3D – „Teoria ewolucji Darwina”. Film został połączony z zabawą programowania robota, który wykonywał czynności zlecone przez uczniów. Całość wyjazdu została sfinansowana z projektu.

1.09.2016 r. ruszył kolejny projekt współpracy z ZS w Stonavie, który zakończy się 31.08.2017 r. Ogólna wartość projektu to ponad 15 tys. euro.
Partnerami projektu są:
1) Gmina Marklowice - jednostka realizująca Gimnazjum w Marklowicach,
2) Základní škola a Mateřská škola Stonava
3) Powiat Wodzisławski - jednostka Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.
Głównym celem projektu jest zaktywizowanie uczniów do działania, przedstawienie propozycji na ciekawe spędzanie czasu i odciągnięcie od komputerów, zmotywowanie do podejmowania wysiłku poprzez udział w konkursach i zawodach oraz pobudzenie ciekawości świata rzeczywistego, pokazanie jego interesujących stron jako alternatywy do świata wirtualnego. Ma się to odbyć poprzez przedstawienie ciekawych propozycji zajęć pozalekcyjnych - warsztatów robotycznych, poprzez zainteresowanie młodzieży nowoczesnymi technikami kulinarnymi, zachęcenie ich do eksperymentowania, odkrywania smaków, pobudzenie kreatywności w tym zakresie oraz rozbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi.