5 października 2018 r. w budynku dawnego Gimnazjum w Marklowicach odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni, która powstała w związku z realizacją projektu EKOPLANETA. Był to efekt działań związanych z pozyskaniem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości prawie 30 tys. zł. Przecięcia zielonej wstęgi dokonali: wójt gminy Marklowice p. Tadeusz Chrószcz, przewodnicząca Rady Gminy p. Krystyna Klocek oraz dyrektor szkoły p. Bogdan Szczotok. W czasie otwarcia odbyły się pokazowe warsztaty laboratoryjne i astronomiczne z udziałem uczniów klasy 8a dla wielu zaproszonych gości. Wtedy zostały zaprezentowane i wykorzystane nowe pomoce dydaktyczne: teleskop, obrotowe mapy nieba, mikroskopy podłączone do tablicy multimedialnej, walizki ekobadaczy, próbki gleb itp. Projektem EKOPLANETA zostali objęci starsi uczniowie szkoły, by podnieś ich świadomość ekologiczną i pokazać naszą planetę z perspektywy kosmosu, a wszystko to się działo poprzez eksperymenty i doświadczenia. Poza lekcjami odbyły się już wyjazdy, imprezy szkolne o charakterze ekologicznym oraz wieczorne obserwacje nieba w ramach projektu edukacyjnego kółka astronomicznego „Wszechświat i my”. Lekcję pokazową poprowadziły: pani Anna Czogała i Zuzanna Kozub.