24 listopada odbyły się pierwsze "Warsztaty robotyczne" dla czesko-polskich uczniów w ramach projektu "Nasze korzenie-nasza przyszłość". Uczniowie pracowali na robotach Lego Mindstorms EV3. Budowali roboty, programowali i uczyli je poruszać się wyznaczoną trasą. Następnym razem będą walki sumo. Było wiele emocji i ogromne zadowolenie, gdy wszystko zadziałało jak trzeba. Warsztaty poprowadziła pani Mirela Majtyka, która posiada wieloletnie doświadczenie w programowaniu robotów. W zajęciach uczestniczyło 24 uczniów z Marklowic i ZS w Stonavie. Podczas otwarcia warsztatów głos zabrali dyrektorzy szkół: pani Halina Winkler i pani Milada Hejmerova. Dla potrzeb warsztatów zostały zakupione 4 nowe zestawy lego, wykorzystano również 3 inne zestawy z wcześniejszego projektu. Zgodnie z założeniami projektu w warsztatach uczestniczą uczniowie klas 7- 8, w tej samej grupie uczestników odbędą się jeszcze 2-krotnie..
Projekt „Nasze korzenie – nasza przyszłość” jest finansowany z EFRR oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”.

7 października 2021 r. odbyło się pierwsze działanie w ramach projektu współpracy transgranicznej z Czechami "Nasze korzenie-nasza przyszłość". Goście z Zakladni Szkoły w Stonavie zostali przywitani "Kopciuszkiem" po śląsku i śląskimi przyśpiewkami. Potem rozpoczęły się warsztaty plastyczno-regionalne techniką decoupage, równolegle druga grupa uczestników pojechała do Centrum Regionalizmu w Żorach na warsztaty „Od ziarenka do bochenka”. Pierwszym działaniem objęci są uczniowie klas 1-3. Działanie będzie odbywało się przez 2 dni, bo dotyczy 180 uczniów polsko-czeskich. Poza partnerami z Zakladni Szkoły w Stonavie na działaniu obecny był obserwator z Euroregionu Silesia w Raciborzu. Koszty związane z warsztatami, obiadem, koszulkami promocyjnymi zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Koordynatorem projektu jest pani dyrektor Halina Winkler. Wartość projektu 23 tys. EUR.