Język polski

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Biologia

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Religia

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Historia

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

WOS

klasa 8

Język angielski

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

   Język niemiecki

klasa 7-8

Edukacja Dla Bezpieczeństwa

klasa 8 

Fizyka

klasa 7

klasa 8

Matematyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8

Plastyka -  Technika

klasy 4-7

Informatyka

klasa 4

klasa 5

klasa 6

klasa 7

klasa 8 

Geografia

klasy 5 - 8

Przyroda

klasa 4

Chemia

klasa 7

klasa 8

Muzyka

klasy 4 - 7

W - F

klasy 4 - 8