Funkcja

Nazwisko i imię

Przewodniczący

Wojaczek Ramona

Zastępca

Martyna Haracz-Rduch

Skarbnik

Agnieszka Grzonka

Sekretarz

Jolanta Marcisz - Bernais

Skład komisji rewizyjnej: 

  • Patrycja Mendzik
  • Elwira Kurowska
  • Dariusz Kądziela

Skład Rady Rodziców 2021/2022

Szanowni Rodzice

Rada Rodziców zwraca się do Państwa z prośbą o wpłaty składki na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021. Sugerowana składka roczna wynosi 50zł
Płatności można dokonać na konto Rady Rodziców:
Odbiorca: Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Marklowicach
Nr konta: 84 1020 2472 0000 6802 0517 1212
bank: PKO Bank Polski.
Tytuł wpłaty: 
Komitet rodzicielski oraz imię i nazwisko dziecka, i klasa do której uczęszcza.

Każda wpłacona kwota większa bądź mniejsza umożliwi nam sfinansowanie potrzeb naszych uczniów m.in. upominki z okazji świąt, nagrody w konkursach, dofinansowanie wycieczek oraz nagród na zakończenie roku szkolnego itp.

Za każdą wpłatę bardzo dziękuję. W imieniu Rady Rodziców Przewodnicząca Ramona Wojaczek