1.09.2016 r. ruszył kolejny projekt współpracy z ZS w Stonavie, który zakończy się 31.08.2017 r. Ogólna wartość projektu to ponad 15 tys. euro.
Partnerami projektu są:
1) Gmina Marklowice - jednostka realizująca Gimnazjum w Marklowicach,
2) Základní škola a Mateřská škola Stonava
3) Powiat Wodzisławski - jednostka Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śl.
Głównym celem projektu jest zaktywizowanie uczniów do działania, przedstawienie propozycji na ciekawe spędzanie czasu i odciągnięcie od komputerów, zmotywowanie do podejmowania wysiłku poprzez udział w konkursach i zawodach oraz pobudzenie ciekawości świata rzeczywistego, pokazanie jego interesujących stron jako alternatywy do świata wirtualnego. Ma się to odbyć poprzez przedstawienie ciekawych propozycji zajęć pozalekcyjnych - warsztatów robotycznych, poprzez zainteresowanie młodzieży nowoczesnymi technikami kulinarnymi, zachęcenie ich do eksperymentowania, odkrywania smaków, pobudzenie kreatywności w tym zakresie oraz rozbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi.