12 stycznia 2017 r. nasi uczniowie wzięli udział w działaniu VI projektu. Odbyła się wycieczka do Planetarium w Ostravie. Uczniowie brali udział w seansie astronomicznym „Z Ziemi do wszechświata”. Później cała polsko-czeska grupa została podzielona i uczniowie:
a) zwiedzali ekspozycje oraz eksperymenty przyrodniczo-astronomiczne: Światło, Orbita, Planety, Do wnętrza Ziemi, Gwiazdy. Uczniowie wypełniali karty pracy, które później były sprawdzane i omawiane;
b) brali udział w seansie filmu 3D – „Teoria ewolucji Darwina”. Film został połączony z zabawą programowania robota, który wykonywał czynności zlecone przez uczniów. Całość wyjazdu została sfinansowana z projektu.