9 czerwca 2017 r. odbyła się olimpiada lekkoatletyczna w Stonavie jako IX działanie realizowanego projektu „Wspólnie poznajemy świat”. Wzięło w niej udział 135 osób, w tym 50 uczestników z Marklowic. Rywalizacja odbywała się w kilku dyscyplinach: skok w dal, pchnięcie kulą, rzut piłką palantową, biegi krótko i długo dystansowe. Oddzielnie rywalizowała grupa młodsza i starsza, chłopcy i dziewczyny. Ostatecznie na podium stawali uczniowie Gimnazjum i ZS w Stonavie zdobywając wiele medali i dyplomów. Po zakończeniu zawodów na sali sportowej odbyło się wręczenie medali i dyplomów z udziałem wójta gminy Marklowice, starosty Stonavy i dyrektorów szkół. W tym dniu odbyło się również uroczyste podsumowanie całego projektu.