Gmina oraz Szkoła Podstawowa Nr 1 w Marklowicach zorganizowała akcję zbiórki nakrętek i makulatury. Przez okres pół roku, zebrano wiele kilogramów tego surowca, który został zważony i przekazany firmie recyklingowej. Uzyskane ze sprzedaży pieniądze, przekazane zostały dla marklowickiej rodziny, na rehabilitację ich niepełnosprawnego dziecka. Oprócz realnej pomocy, zbieranie surowców wtórnych ma także ważny wymiar ekologiczny. Dzięki temu możemy uczyć dzieci segregacji odpadów, mamy wpływ na mniejszą ilość śmieci na wysypiskach. Zmniejsza się też zużycie surowców potrzebnych do wyprodukowania plastików i papieru, na rzecz wykorzystania surowców wtórnych z odpadów. 

W dniu 22 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Wody. Akcję przygotowali oraz przeprowadzili przedstawiciele SU wraz z opiekunem. Uczniowie wykonali plakaty informacyjne, przygotowali audycję radiową - promującą oszczędzanie wody, podkreślając jej znaczenie w życiu ludzi, roślin i zwierząt. Każdy uczeń i pracownik szkoły w Dniu Wody otrzymał symboliczną butelkę wody mineralnej wraz z informacją o zaletach jej picia . Dzieci z tej okazji odwiedziły też Gminę Marklowice. W dniu szkolnych obchodów uczniowie byli ubrani na niebiesko, niektórzy nawet „w całości”. Strój symbolizował zrozumienie oraz solidarność z dziećmi w najbiedniejszych regionach świata, tam gdzie dostęp do wody pitnej jest bardzo utrudniony.
    

W związku z ostatnimi wydarzeniami w Ukrainie nie możemy pozostać obojętni! Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców przy SP-1 w Marklowicach uruchomili oficjalną zbiórkę, która jest wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami, a jednocześnie zapewni konkretną pomoc poszkodowanym na miejscu. Zebrane zostały: środki opatrunkowe, artykuły żywnościowe i chemiczne, kosmetyki, koce i śpiwory. Żeby zapewnić, jak najskuteczniejszą pomoc, zebrane dary przekazaliśmy do Straży Pożarnej w Marklowicach, która jest koordynatorem tej akcji. Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w zbiórce.

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także Światowy Dzień Zespołu Downa. Święto zostało ustanowione w 2005 roku przez Europejskie Stowarzyszenie Zespołu Downa, a od 2012 roku patronat objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Ideą obchodów Dnia jest akcja zakładania kolorowych skarpetek „nie do pary” jako wyraz naszej solidarności z osobami z dodatkowym chromosomem oraz tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych. Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest symboliczna. Przypada on na 21. dzień 3. miesiąca w roku, ponieważ to właśnie dodatkowy, trzeci chromosom w 21. parze składających się z łańcuchów DNA chromosomów w ludzkich komórkach powoduje występowanie tej wady genetycznej. Stąd też inna nazwa tego zaburzenia - trisomia 21. Dziękujemy wszystkim, którzy na znak solidarności z osobami z zespołem Downa, przyszli dzisiaj do szkoły w dwóch różnych, kolorowych skarpetkach. 

W dniach 13-18 marca grupa Erasmusa uczestniczyła w 5-dniowej wizycie we włoskiej szkole w San Marcello, która znajduje się na terenie Toskanii. Uczniowie i nauczyciele naszej szkoły poznali zabytkowe miasta: Pistoię, Florencję - jako dziedzictwo wpisane na światową listę UNESCO, uczestniczyli w warsztatach szkolnych, podczas których prezentowali tradycje i zwyczaje związane z wiosennymi miesiącami, poznawali florę i faunę terenów Toskanii oraz inne atrakcje należące do lokalnego dziedzictwa – przeszli ścieżką węgla (Ecomuseo della Montagna Pistoiese). W czasie wizyty odbyło się również spotkanie z burmistrzem miasta, który w swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił ogromnej roli międzynarodowej współpracy młodzieży, wymianie doświadczeń oraz działaniom na rzecz pokoju w Europie. Projekt „National heritage for our common European heritage” (Dziedzictwo narodowe dla naszego wspólnego dziedzictwa europejskiego) jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Jego koordynatorem jest pani Agata Jachtoma.
        

REGULAMIN IX POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO w ROKU SZKOLNYM 2021/2022 
Regulamin

Informuję, że 17.03.2022 (czwartek) w szkole odbędą się konsultacje dla rodziców według harmonogramu.