Uczniowie podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego

1 września 2021 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego 2021/2022 oraz uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych.
Do grona uczniowskiego dołączyło 43 pierwszoklasistów, którzy po złożonym ślubowaniu zostali przez panią dyrektor pasowani na uczniów SP1 w Marklowicach. W sumie szkoła liczy 430 uczniów podzielonych na 21 oddziałów, w tym 3 oddziały dwujęzyczne i 1 integracyjny. Nauka rozpoczęła się w formie stacjonarnej w pełnym reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi GIS i MEiN. Ministerstwo Edukacji wspólnie z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych (RARS) przekazało do szkół stacje dezynfekujące z funkcją mierzenia temperatury, maseczki, termometry, środki do dezynfekcji, aby zapewnić uczniom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Jednak trudno przewidzieć, jak długo uda się funkcjonować w tradycyjnym systemie nauczania, dlatego od pierwszego dnia uczniowie, a później ich rodzice zostaną przygotowani do przejścia na system hybrydowy lub zdalny. Mimo istniejących ograniczeń planowana jest realizacja projektu współpracy transgranicznej ze szkołą w Stonavie, która przewiduje wiele atrakcji i wyjazdów (jednak o wszystkim będzie decydować sytuacja epidemiczna w obu krajach). W klasach 2-3 od września będzie kontynuowany projekt gminny „Umiem pływać”, czyli zajęcia sportowe współfinansowane przez Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły na rozpoczynający się rok życzymy owocnej pracy, uśmiechu i wytwałości.