Ministerstwo Edukacji i Nauki zaplanowało w szkołach pierwszy tydzień września jako tydzień informacyjny w ramach akcji „Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat”. Otrzymaliśmy pakiety informacyjne na temat organizacji szczepień w szkołach. W materiałach znalazły się informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły. Oddzielny materiał został poświęcony informacjom dla rodziców, wychowawców. W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia dziecka, które ukończyło 12 lat (w naszej szkole klasy 7 i 8 oraz kilku uczniów z klasy 6) na szczepienie przeciw Covid-19. Zgłoszenie odbywa się w formie pisemnej – deklaracja rodzica/prawnego opiekuna, będzie go można dokonać do 13.09. Deklaracje należy wypełnić i przekazać wychowawcy lub oddać w sekretariacie szkoły. Pozostała część organizacyjna będzie leżała po stronie dyrekcji szkoły. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu, akcja jest darmowa i całkowicie dobrowolna. Na stronie internetowej szkoły zamieszczamy przesłane nam materiały: 
List Ministra zdrowia w sprawie wykonywania szczepień.
Szczepienia - profilaktyka chorób zakaźnych. Materiały edukacyjne.
Informacja na temat szczepień.
Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem.
Deklaracja na szczepienie rodzica/opiekuna prawnego.
List Fundacji "Rodzice szkole" o szczepieniach.
Szczepienia-profilaktyka chorób zakaźnych. Przykładowe scenariusze zajęć edukacyjnych.