17 maja dotarła do nas informacja o śmierci pani Jolanty Tomaszewskiej. Była nie tylko dyrektorem naszej szkoły, ale wielkim człowiekiem, przyjacielem, osobą, która z ogromnym sercem i zaangażowaniem podchodziła do kolejnych wyzwań. Z ogromnym sentymentem wspominamy czas budowania marklowickiego gimnazjum, kiedy pod jej przewodnictwem planowaliśmy i tworzyliśmy nową marklowicką placówkę. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i pamięci. Przypominamy kilka faktów z życia pani dyrektor Jolanty Tomaszewskiej: mgr Jolanta Tomaszewska – absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w 1977 roku uzyskała tytuł magistra filologii polskiej. Od początku swojej pracy związana była ze Szkołą Podstawową nr 1 w Marklowicach. W latach 1985 – 1991 pełniła funkcję doradcy metodycznego przy Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach.
W wyniku konkursu w 1992 roku powierzono jej funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach, którą pełniła do 1999 roku.
Następnie objęła funkcję dyrektora nowej placówki oświatowej – Gimnazjum w Marklowicach, którą pełniła do 2007 roku.
W 2008 r. objęła funkcję dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Marklowicach, którą pełniła do końca 2018 r.
W 2007 r. powołała do życia Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet, które formalnie zostało zarejestrowane w lutym 2008 r. Od tego momentu została prezeską tego stowarzyszenia i funkcję tę pełniła do 2024 r.
Była również radną Powiatu Wodzisławskiego III i IV kadencji (2006-2014) oraz członkinią Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w latach 2010-2014.
W 2006 r. za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej.