9 października w Stonavie odbyła się młodzieżowa rywalizacja sportowa dla uczniów polsko-czeskich klas 4-7. Z Marklowic grupa 50-uczniów reprezentowała naszą szkołę. Wszyscy rywalizowali w 8 różnych konkurencjach, które miały charakter sportowo-zabawowy. Na koniec pojawił się również element taneczny. Szkoły z Marklowic i Stonavy współpracują ze sobą od prawie 20 lat, odbywa się to w ramach projektów lub tak jak obecnie - pozaprojektowo. Dziękujemy stronie czeskiej za zaproszenie, naszych partnerów będziemy gościć w listopadzie u nas w Marklowicach. Organizatorem wyjazdu była pani dyrektor Halina Winkler. Dziękujemy gminie Marklowice za dofinansowanie kosztów transportu.