Uczniowie z samorządu szkolnego

Uczniowie naszego Samorządu Uczniowskiego zostali zaproszenie do współtworzenia Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia. W każdym województwie przeprowadzono  konsultacje i spotkania, na których pytano młodych ludzi, jakie mają  pomysły na rozwiązanie najważniejszych wyzwań społecznych i gospodarczych, przed którymi stoi nasze Państwo. Główną ideą konsultacji była aktywizacja oraz włączenie młodego pokolenia Polaków w proces współdecydowania w sprawach dla nich najistotniejszych. Uczniowie naszego SU (15 osób) brali aktywny udział w konsultacjach a ich pomysły i głos był słyszany w województwie.