7 października 2021 r. odbyło się pierwsze działanie w ramach projektu współpracy transgranicznej z Czechami "Nasze korzenie-nasza przyszłość". Goście z Zakladni Szkoły w Stonavie zostali przywitani "Kopciuszkiem" po śląsku i śląskimi przyśpiewkami. Potem rozpoczęły się warsztaty plastyczno-regionalne techniką decoupage, równolegle druga grupa uczestników pojechała do Centrum Regionalizmu w Żorach na warsztaty „Od ziarenka do bochenka”. Pierwszym działaniem objęci są uczniowie klas 1-3. Działanie będzie odbywało się przez 2 dni, bo dotyczy 180 uczniów polsko-czeskich. Poza partnerami z Zakladni Szkoły w Stonavie na działaniu obecny był obserwator z Euroregionu Silesia w Raciborzu. Koszty związane z warsztatami, obiadem, koszulkami promocyjnymi zostały sfinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy granice”. Koordynatorem projektu jest pani dyrektor Halina Winkler. Wartość projektu 23 tys. EUR.