Od początku września ruszyły w naszej szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu umiejętności po nauczaniu zdalnym. Ich realizacja jest związana z projektem rządowym, który zakładał uruchomienie dodatkowych godzin dla klas 4-8, aby pomóc uczniom nadrobić ewentualne braki po zdalnym nauczaniu. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem: z języka polskiego zadeklarowało swój udział ok. 250 uczniów, z matematyki prawie 280, a z języka angielskiego ponad 210 uczniów. Stworzyliśmy 15 grup – dla każdego oddziału jedna grupa; każda grupa zrealizuje 15 godzin zajęć wspomagających. Tak aktywna postawa naszych uczniów jest wynikiem wspaniałej współpracy między rodzicami a wychowawcami i nauczycielami prowadzącymi. Zajęcia będą odbywać się wyłącznie w formie stacjonarnej do końca grudnia 2021 r.