W dniach 20-24.10.2019 r. w Vidigueira w Portugalii odbyło się pierwsze spotkanie koordynatorów oraz dyrektorów współpracujących szkół w ramach projektu: “National heritage for our common European heritage”. Partnerzy dokonali ustaleń dotyczących mobilności, rozwiązań finansowych, ogólnych zasad rekrutacyjnych oraz prac nad efektami końcowymi projektu, aby uzyskał on pozytywną ocenę. Harmonogram wizyt przedstawia się następująco: Polska (2019), Włochy, Grecja, Słowacja (2020), Portugalia i Finlandia (2021). Na każdy wyjazd pojedzie 4 uczniów i 2 nauczycieli, w sumie 20 uczniów i 10 nauczycieli. Vidigueira okazała się miasteczkiem Vasco da Gamy, uczestnicy spotkania przeszli śladami tego portugalskiego odkrywcy, spotkali się z przedstawicielami miasteczka oraz uczestniczyli w warsztatach na temat programów komputerowych, w których będą realizowane działania projektowe. W grudniu (1-7.12) pierwsza wizyta uczestników projektu w Polsce.