We wtorek 19 września 2023r. odbyły się demokratyczne wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego SP-1 w Marklowicach. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Kandydaci przygotowali przemówienia, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.

       Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
Przewodnicząca Anna Firut klasa 7b
Z-ca Przewodniczącej Oliwia Eliasz klasa 7b
Sekretarz Patryk Skupień klasa 7b
Skarbnik Adam Jarkulisz klasa 7b
Rzecznik Praw Ucznia: Natalia Ognisty klasa 7c
Wiktoria Rogozińska klasa 7a


Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.