Kandydaci do Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 16 września 2021r. odbyły się demokratyczne wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego SP-1 w Marklowicach. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Kandydaci przygotowali przemówienia, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na wybranego kandydata na specjalnie przygotowanych kartkach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne.
 Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
 PrzewodniczącaEliza Batko z klasy 8b
ZastępcyZosia Brychcy z klas 8b
Sekretarz Artur Fojcik z klasy 8b
SkarbnikPatrycja Piechoczek z klasy 8b
Rzecznik Praw UczniaTatiana Biniakiewicz z klasy 8c
Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Bożena Szlufik.
Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności w roku szkolnym 2021-2022.