Z okazji dzisiejszego święta zachęcamy wszystkich do zapoznania się z prezentacją na temat zagrożeń związanych z hałasem. Pragniemy również podsumować innowację pedagogiczną "Polubić ciszę", która realizowana była w szkole przez logopedę i psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/20 i 2020/21. Celem działań było  kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych uczniów w zakresie troski o własne zdrowie, równowagę i higienę psychiczną w przyjaźni z ciszą.  Ciszą, rozumianą nie jako przymus milczenia, ale jako stan wewnętrznego spokoju i skupienia, który wzbogaca ludzkie doświadczenia i odczucia. W ramach innowacji przeprowadzono w klasach 1-6  zajęcia o tematyce związanej zarówno ze słuchem i rolą hałasu, jak również z tzw. higieną psychiczną. Uczniowie m.in. uczyli się odreagowywać napięcie emocjonalne, korzystać z technik relaksacji, przeprowadzali eksperymenty dotyczące wykonywania zadań w ciszy i hałasie. Więcej zdjęć z realizacji zajęć zostało zamieszczonych na fanpage'u naszej szkoły. Prezentacja