Od 3 maja będziemy świętować 230 rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji. Przy tej okazji chcemy przypomnieć również kolejne nasze konstytucje i przygotować dla nich koszulki. Prócz konstytucji uchwalonej 3 maja 1791 roku bierzemy pod uwagę również konstytucję marcową z roku 1921, kwietniową z 1935 i PRL-u z roku 1952. Można przygotować koszulkę dla jednej konstytucji lub po jednej dla dwóch lub więcej. Maksymalnie cztery koszulki. Może to być zdjęcie prawdziwej koszulki, odręcznego rysunku, grafika komputerowa itd. Każdą z nich (wersja cyfrowa) umieszczamy w odpowiednim folderze podając imię i nazwisko autorki/autora, klasę i krótkie objaśnienie dotyczące powiązania wykonanego projektu z daną konstytucją lub okolicznościami jej uchwalenia. Ten ostatni wymóg dotyczy tylko klas siódmych i ósmych. Uczniowie klas 1-6 mogą nawiązać do samej nazwy konstytucji, bo na poznanie jej treści mają jeszcze czas. Autorzy najciekawszych koszulek otrzymają nagrody  (bezprzewodowe słuchawki lub głośniki). Projekt koszulki należy umieścić w odpowiednim folderze do 28 kwietnia 2021 roku.

  1. KONSTYTUCJA 3 MAJA
    https://drive.google.com/drive/folders/1Q5X5Mf6ZqE2P7Z983RRza5XDcOLgzWC3?usp=sharing

Ponadto informację o umieszczeniu koszulki w folderze przesyłamy przez Librus do p. Renaty Matsili. Do niej również zwracamy się z pytaniami w razie wątpliwości związanych z udziałem w tym konkursie. Dobrej zabawy!