W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa uczniowie i rodzice przesyłali propozycje tytułów książek poprzez dziennik Librus. Uczniowie zgłaszali swoje propozycje również na lekcjach czytelniczych i poprzez wywiady indywidualne.

Lista proponowanych tytułów książek