Uczniowie klasy 3 w Centrum Regionalnym w Żorach

W dniu 29 września klasy trzecie uczestniczyły w wyjeździe do Centrum Regionalnego w Żorach -Osiny. Brały udział w warsztatach plastycznych i muzyczno-ruchowych pt. "Od ziarenka do bochenka ".Wyjazd w całości został sfinansowany przez UG w Marklowicach za co serdecznie dziękujemy.