Uczniowie, którzy zostali wybrani do samorządu szkolnego

We wtorek 15 września odbyły się demokratyczne wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego SP-1 w Marklowicach. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Kandydaci przygotowali przemówienia, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie przygotowanych kartkach. Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:
Przewodniczący szkoły – Rafał Dudek z klasy 8a
Zastępcy – Hanna Konieczny klasa 8a oraz Filip Koczy z klasy 8a
Sekretarz – Oliwia Szewczyk z klasy 8c
Skarbnik – Emilia Waga z klasy 8a
Rzecznik Praw Ucznia – Mateusz Pupek z klasy 8c

Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz całej naszej społeczności.