Regulamin funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Marklowicach w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

regulamin pdf

Regulaminkorzystania z szatni sportowych w czasie epidemii koronawirusa COVID-19.

regulamin pdf

Regulamin biblioteki szkolnej w czasie epidemii koronawirusa COVID-19

regulamin pdf

Regulamin stołówki szkolnej w czasie epidemii COVID 19

regulamin pdf