Dla zainteresowanych rodziców zamieszczamy drugą ofertę agencji ubezpieczeniowej, z której korzystali rodzice w poprzednim roku szkolnym.
Hasło dostępu dla naszej szkoły to: 164844
Link dostępu do różnych wariantów ubezpieczenia: https://szkola.compensa.pl/